Pieter AchtenDO. - MRO.

    Opleiding Fysiotherapie 1987-1991 (Thim van der Laan, Utrecht)

    Opleiding Osteopathie. 1991-1996 (AT Still/ College Sutherland, Amsterdam)

    Geregistreerd osteopaat D.O.-MRO. Lid NVO geregistreerd bij het NRO

    Pieter Achten is in 1996 met zijn praktijk Osteopathie Achten begonnen. Pieter: ‘Al in het laatste jaar van mijn opleiding tot fysiotherapeut had ik besloten om direct verder te studeren, omdat ik nog teveel vragen had over het menselijk bewegend functioneren. Nog steeds ben ik blij dat ik destijds de opleiding osteopathie heb gevolgd. Het is een mooi breed vakgebied waarbij je voor mensen echt het verschil kunt maken. Dankzij doelgericht vooronderzoek en een daarbij passende behandelmethode kun je na een drietal sessies vaak al resultaat boeken.

    ‘Ook voor al langer bestaande klachten. Dat vind ik zo mooi aan mijn beroep. Is er na twee of drie keer onvoldoende effect, dan zoek ik samen met de patiënt naar mogelijke vervolgstappen. Aan eindeloze trajecten beginnen we niet.’