Osteopathie

dit is de behandeling

Manuele therapie

De grondlegger van de osteopathie is Andrew Taylor Still (1828-1917).
Still was een Amerikaanse arts die onder andere als chirurg in het leger werkte. Door zijn praktische anatomische kennis te combineren met theoretische kennis kwam Still tot een manuele behandelwijze waarbij het hele lichaam wordt benaderd. In 1892 stichtte Still de American School of Osteopathy en legde daarmee het fundament voor de moderne manuele geneeswijzen.

Sinds 1966 is osteopathie in Amerika wettelijk erkend en geïntegreerd in een reguliere medische opleiding. Ook in Engeland heeft osteopathie een lange traditie.

Osteopathie is een manuele geneeswijze. Hierbij worden niet alleen de afzonderlijke bewegende delen van het lichaam onderzocht en behandeld, maar het gehele lichaam. Zowel  het pariëtaal (bewegingsapparaat), visceraal (orgaansysteem) als craniaal (schedel) deel van het lichaam wordt bij het stellen van de diagnose en het bepalen van de therapie betrokken. Doel van de osteopathie is het opsporen van de hoofdoorzaak van de klacht en die te verhelpen door het natuurlijke herstel van het lichaam te stimuleren. Dit gebeurt door de beweeglijkheid van alle weefsels die bijdragen aan de genezing optimaal te laten functioneren.

Heeft u een vraag?

Dan staan wij u graag te woord

Wij zijn bereikbaar van maandag tot donderdag van 13.30 tot 14.00 via 073-5517956 of stuur ons een email.