De behandeling Afdrukken

 

Het uitgangspunt van een osteopaat

De osteopathie gaat uit van de gedachte dat het lichaam in functioneren een eenheid is. Het lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden en heeft een natuurlijk vermogen om verstoringen te corrigeren. Dit is de zogenaamde zelfregulerende werking van het lichaam, een natuurlijk proces dus. Het lichaam zal altijd proberen dit gezonde evenwicht te handhaven. Als er een verstoring plaatsvindt (b.v. operatief ingrijpen, traumata, stress, slechte voedingsgewoonten) zal het lichaam reageren met een aanpassing om een nieuw evenwicht te vinden. Dit zal zich herhalen tot het lichaam zich niet meer kán aanpassen, waardoor het lichaam in dysbalans raakt en klachten gaat vertonen.
hoofdDe osteopaat helpt om het natuurlijk evenwicht te herstellen door, waar mogelijk, de oorzaak van de klacht te corrigeren. Er wordt niet alleen gekeken naar het gebied waar de klacht zich openbaart maar naar het functioneren van het hele lichaam. De osteopaat onderzoekt het lichaam op bewegingsstoornissen; bewegingsverlies van onder andere botten, organen en delen van de schedel kunnen hun aandeel in het ontstaan van klachten hebben. Door herstel van de oorspronkelijke beweeglijkheid stimuleert de osteopaat het zelfcorrigerend vermogen van het lichaam.

 

Met een groot aantal fysiotherapeuten,oefentherapeuten en andre zorgverleners in de regio Den Bosch hebben wij goede ervaring. Voor adressen en websites van deze mensen.
Zie links.

Wat kan men verwachten bij de eerste afspraak?

Bij het eerste bezoek neem ik samen met u de door u al ingevulde vragenlijst door.

Hierna volgt een lichamelijk onderzoek van top tot teen. Zoals al eerder gezegd wordt er gekeken naar het functioneren van het gehele lichaam. Er wordt niet alleen gekeken naar de beweeglijkheid van de wervelkolom maar ook naar de beweeglijkheid van gewrichten, de schedel en de organen.
anamnese

Na het onderzoek worden de bevindingen met de patiënt besproken. Indien er behandelbare aspecten zijn gevonden kan er een start met de behandeling gemaakt worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van manipulaties en specifieke weefsel technieken gericht op herstel van mobiliteit. Bij het onderzoek en de behandeling bevindt de patiënt zich in het ondergoed.
Mocht er aanvullende informatie nodig zijn dan zal in overleg met de patiënt contact worden opgenomen met de arts.
Na het eerste consult zal worden getracht een prognose te geven over het aantal behandelingen. Binnen 3 behandelingen moet er in ieder geval een reactie merkbaar zijn. Is dit niet het geval dan heeft verder behandelen geen zin. Vaak zijn 4 á 6 behandelingen voldoende. Voor een consult worden 45 minuten gereserveerd.

 

Het behandelen van baby's en kinderen.

Zoals u al bij personalia kunt lezen is de praktijk een algemene praktijk voor osteopathie. Dat wil zeggen dat er zowel volwassenen al kinderen en zuigelingen behandeld worden. Het behandelen van kinderen en zuigelingen komt in principe in de algemene osteopathie opleiding aan bod. Deze kennis is, binnen onze praktijk, inmiddels verder uitgebreid middels specifieke bij en na scholing activiteiten gericht op deze jonge groep patiënten.

Over het algemeen is osteopathie een snelle en effectieve behandelings methode bij baby's en kinderen. Het is een niet agressieve benadering voor een breed scala aan problemen. Om u een idee te geven wat er zoal voor een osteopatische behandeling in aanmerking zou kunnen komen hier een willekeurige opsomming;behandeling

  • Overmatig huilen
  • Obstipatie
  • Torticollis (scheefhals)
  • Keel ,neus en oorproblematiek
  • Onrustige en prikkelbare kinderen
  • Reflux klachten
  • A-symmetrie van het hoofd

Voor acute zaken denk aan hoge koorts,vermoeden op breuken, projectiel braken en infecties is osteopathie in eerste instantie niet geschikt en dient u uw arts te consulteren.

Om de behandeling voor uw kind optimaal te laten verlopen en ter afleiding is het prettig om wat vertrouwd en handzaam speelgoed mee te nemen. Baby's laten zich vaak prima behandelen tijdens het drinken van de fles of aan de borst. Het mee nemen van jonge broertjes of zusjes blijkt in de praktijk vaak storend te werken.


Indien nodig en/of gewenst werken wij samen en hebben goede ervaring met de praktijken voor kinderfysiotherapie in Empel/Den Bosch ,Vught en.Rosmalen.
Voor adressen en websites van deze mensen, zie links.

 

Osteopathie Achten

Maaspoortweg 169
5235KD, ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-5517956
info@osteopathie-achten.nl

 
Login